• پیتزا فیلادلفیا 209,000 تومان
  فیله گوساله طعمدار+قارچ+فلفل دلمه+زیتون+پنیر موزرلا+سس مخصوص
 • پیتزا بیف 219,000 تومان
  گوشت گوساله طعمدار+قارچ+زیتون+فلفل دلمه+پنیر موزرلا+سس مخصوص
 • پیتزا زبان 247,000 تومان
  گوشت زبان طعمدار+قارچ+زیتون+فلفل دلمه+پنیر موزرلا+سس مخصوص
 • پیتزا الفردو 199,000 تومان
  فیله مرغ طعمدار+قارچ+فلفل دلمه+زیتون+پنیر موزرلا+سس مخصوص
 • پیتزا سوپریم 203,000 تومان
  پپرونی+کالباس ژامبون+قارچ+زیتون+فلفل دلمه+پنیر موزرلا+سس مخصوص
 • پیتزا پپرونی 174,000 تومان
  پپرونی+ترشی فلفل هالوپینو+قارچ+فلفل دلمه+زیتون+پنیر موزرلا+سس مخصوص
 • پیتزا مارگاریتا 109,000 تومان
  گوجه گیلاسی+پنیر موزرلا
 • پیتزا پپرونی 193,000 تومان
  پپرونی+ترشی فلفل هالوپینو+قارچ+فلفل دلمه+زیتون+پنیر موزرلا+سس مخصوص
 • ات برگر 163,000 تومان
  گوشت برگر گریل+ژامبون گریل+پنیر گودا+پیاز کاراملی+کاهو فرانسه+گوجه+خیارشور+سیب زمینی+سس مخصوص
 • ماشروم برگر 173,000 تومان
  گوشت برگر گریل+پنیر گودا+سس قارچ و خامه+کاهو فرانسه+گوجه+خیارشور+سیب زمینی+سس مخصوص
 • کلاسیک برگر 118,000 تومان
  گوشت برگر گریل+کاهو فرانسه+گوجه+خیارشور+سیب زمینی+سس مخصوص
 • چیکن برگر 155,000 تومان
  فیله مرغ گریل+پنیر گودا+کاهو فرانسه+گوجه+خیارشور+سیب زمینی+سس مخصوص
 • ساندویچ ژامبون 89,000 تومان
  کالباس ژامبون+کاهو+گوجه+خیارشور+سیب زمینی+سس مخصوص
 • ساندویچ هات داگ 92,000 تومان
  سوسیس هات داگ+کاهو+گوجه+خیارشور+سیب زمینی+سس مخصوص
 • کراکف پنیری 109,000 تومان
  کراکف پنیری+کاهو+گوجه+خیارشور+سیب زمینی+سس مخصوص
 • استیک طلاکوب 349,000 تومان
  فیله گوساله طلاکوب+سبزیجات دورچین+پوره سیب زمینی+سس قارچ و خامه
 • استیک فیله مینیون 298,000 تومان
  فیله گوساله+سبزیجات دورچین+پوره سیب زمینی+سس قارچ و خامه
 • استیک لم چاپس 319,000 تومان
  دنده گوساله+سبزیجات دورچین+پوره سیب زمینی+سس قارچ و خامه
 • استیک ران مرغ 189,000 تومان
  ران مرغ طعمدار+سبزیجات دورچین+پوره سیب زمینی+سس قارچ و خامه
 • استیک فیله مرغ 197,000 تومان
  مغز فیله مرغ طعمدار+سبزیجات دورچین+پوره سیب زمینی+سس قارچ و خامه